Sidan 1       |      


Reflektioner efter ett besök i Skagen, norra Danmark.

Jag besökte Skagens museum i september 2009 för att betrakta verk av de kända skagenmålarna. Skagenmålarna var en skandinavisk konstnärskoloni som främst under 1870- och 1880-talen var verksam i Skagen på Jylland. Motiven och "stämningen" påminde mycket om de bilder jag sett från Ljugarn under den tidiga turismens dagar runt 1900. Se några jämförelser nedan.

(Skagen) (Ljugarn 1906) 

***

(Skagen 1884)

(Ljugarn 1910)

***

(Skagen)

(Ljugarn 1906)

***

Av bilderna framgår att livsstilen tedde sig ganska lika i Danmark och Sverige runt sekelskiftet. Möjligen att influenser från Europa, via Danmark och Stockholm, nådde fram  till Ljugarn med viss fördröjning så att Skagen 1880-1900 går att jämföra med Ljugarn 1890-1910.

Om nu det "avbildade" livet tedde sig lika, kan man då inte misstänka att det "inre" livet hade vissa likheter? Det vill säga hur människorna på bilderna tyckte och tänkte om tillvaron. Se nästa sida.

Läs mera!